Pro vypracování průkazu energetické náročnosti jsou zapotřebí výkresy posuzovaného objektu:

-   Půdorysy

-   Pohledy na fasády (se zakreslenými změnami)

-   Popř. řezy

Popis použitých materiálů v konstrukcích:

-   Stěn

-   Stropu k nevytápěné půdě nebo střechy

-   Podlahy k terénu

-   Strop nad nevytápěnou půdou

-   Typy oken (stará dřevěná špaletová, nová dřevěná EURO a nebo plastová), u nových oken přibližně rok výměny, pokud možno i tepelně technické vlastnosti u nových oken

Informace o zdroji tepla, ohřevu teplé vody a o osvětlení

 

V případě, že se nedohledá stavební dokumentace od objektu, nabízím zaměření stavby, veškeré podklady si zajistím při návštěvě stavby.

 

VSTUPNÍ FORMULÁŘ (pdf)

 

 

 

VSTUPNÍ FORMULÁŘ (xls)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor:

VYPLNĚNÝ VSTUPNÍ FORMULÁŘ

 

Vzor:

VÝKRESY