PENB

Nabídka průkazu

Kontakt

Úvod

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000  Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona)

 

 

 

Průkaz ENB